Năm 2012 - 2015: Làm việc tại Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land
Năm 2012 - 2015: Làm việc tại Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land Năm 2012 - 2015: Làm việc tại Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land Reviewed by Nguyễn Minh Hoàng on 10/19/2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.