Năm 2016: Team building SouthernHomes Vietnam (12-13/10)

Chào mừng sinh nhật lần thứ nhất của công ty Hoàng đang làm. SouthernHomes Vietnam (13/10/2015 - 13/10/2016).


Năm 2016: Team building SouthernHomes Vietnam (12-13/10) Năm 2016: Team building SouthernHomes Vietnam (12-13/10) Reviewed by Nguyễn Minh Hoàng on 10/17/2016 Rating: 5
Powered by Blogger.